İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

İLETİŞİM
Pulse Elektrik, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çalışanların sağlığını, işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleşmesini temel şirket prensibi olarak kabul etmiştir.
. İş sağlığı ve iş emniyetini en üst seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri
uygulamak,
. İş kazalarını önlemek,
. Her yeni projede tehlike ve riskleri bertarfa etme konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak şirket kalite politikasının en önemli parçasıdır.
 
Bu politika sayesinde, Pulse Elektrik aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir.
1. Kanunlara ve yasal mevzuata uyumluluk;
Pulse Elektrik, taahhüt ettiği işlerde, yasal mevzuatı inceler ve tüm bu yaptırımları yerine getirmeye azami düzeyde özen gösterir.
2. Sıfır Kaza;
Pulse Elektrik, yürüttüğü tüm çalışmalarda sıfır kaza hedefini yerine getirecek ön-
lemleri alır. Zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için iş sağlığından ve emniyetten
ödün vermez.
3. Koruyucu donanım, makine ve ekipman kullanımı;
Pulse Elektrik , tüm faaliyetlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini maximum düzeyde
tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine,
ekipman, donanım ve teknolojinin kullanılmasını sağlar.
4. Tehlikeleri ve kazaları önleme;
Pulse Elektrik, uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile işçi sağlığı ve iş güvenliği
açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin
bertaraf edilmesini sağlar.